Pagina Genealogie

HET FAMILIEWAPEN

IN ZILVER EEN LEEUW VAN AZUUR  

 

 

Het is niet zo dat een wapen in de stamboom vanzelf betekent dat er sprake is van een adelijke titel of verbintenis. Naast de adellijke wapens bestaan er ook zogenoemde "burgerlijke" wapens, die de adellijke in aantal ver overtreffen. Het was gebruikelijk dat schepenen van een schepenbank met een (familie)wapen zegelden. Als je dat niet had liet je er een ontwerpen. Later werd dat wapen door de afstammelingen vaak geadopteerd als algemeen "familiewapen".

Ook in ons geval is dat zo. Ons familiewapen ontstond in de periode dat Cornelus (IXa, juni 1722-april 1798) schepen en ambachtsbewaarder was in Overschie. Een zegelteken was dus nodig en ongetwijfeld heeft hij toen opdracht gegeven een wapen te tekenen en heeft hij dat gebruikt om officiële stukken te "zegelen". Wij, zijn nazaten, zien dat wapen nu als ons familiewapen.

 

Beschrijving van het wapen

Wapen van Cornelus van der Sman

 

 

Voor de beschrijving van een wapen gelden vaste, al heel lang geleden vastgestelde regels. Eerst geef je de verdeling van het schild aan, daarna kloksgewijs de beschrijving van het hoofdteken dan wel de hoofdtekens. Zo is de officiële beschrijving van ons familiewapen:
In zilver(het schild), een getongde leeuw van (l)azuur (het hoofdteken).

En dan volgen de zogenoemde "uitwendige versierselen":

a. tot dekking van het schild een helm, gekroond met een kroon met drie bladeren, dragend een getongde leeuw van zilver.

b. een dekkleed van keel.
c. de naam 'Cornelus van der Sman" op een lint van zilver.

Bij de beschrijving van kleuren wordt dus niet het standaard blauw, rood of geel gebruikt, maar de zogenaamde heraldische kleuren (vier) en hun weergave d.m.v. arcering (in het geval van een zwart-wit weergave).

Schilden in de vier heraldische kleuren

 

 

azuur of lazuur (blauw, weergave d.m.v. horizontale arcering)

keel (rood, weergave d.m.v. verticale arcering)

sinopel (groen, weergave d.m.v. diagonale arcering links boven - rechtsonder)

sabel (zwart, weergave in effen zwart of d.m.v. horizontale en verticale arcering)

 

 

 

 

Daarnaast komen de volgende kleuren voor:

purper (weergave: diagonale arcering linksonder - rechtsboven)

oranje (weergave: als voor rood plus goud, dus verticale arcering,

afgewisseld met puntjes)

bruin (weergave: verticale arcering plus diagonale arcering linksonder - rechtsboven)

 

Daarnaast komen er in wapens nog andere kleuren voor, zogenaamde "metalen", maar die behoren niet tot de heraldische kleuren.

Metalen:

goud (weergave: puntjes)
zilver (weergave:effen wit)

Elke kleur heeft haar symbolische betekenis:

Keel - moed, opoffering.

Azuur - wetenschap, waarheid.

Sinopel - mildheid, hoop.

Goud - wijsheid, rijkdom.

Zilver - trouw.

Sabel - gevaar, kracht

Purper - waardigheid

 

Andere kleuren worden vrijwel niet gebruikt.