Publicaties en correspondentie

Uit familiebronnen.

Brief J.P.J. (pater Lucidius) van der Sman; opname brongegevens doopregister Kethel. augustus 1946

Brief J.P.J. (pater Lucidius) van der Sman; samenvatting van een ontvangen brief L.J. vd Sman. juni 1962

Publicatie "Ons voorgeslacht", "De oudere generatiën van het geslacht van der Sman". mei 1969

Publicatie "Stamvaders Joannes van der Sman" door P.L. van der Sman Paterswolde. november 1976

 

Externe bronnen.

Belastingen en heffingen - De tiend

Geld en Waarden

Hoofdgeld Stompwijk

Maten en gewichten

Namen en naamsgeving - Etymologie

Plaatsinformatie West- en Delflandse steden en dorpen

Veenwinning

Volkstelling 1795.