Pagina Genealogie

FAMILIEGESCHIEDENIS FAMILIE (VAN DER) SMAN

 

We schrijven 1450 en bevinden ons in Nootdorp. Zoals te lezen valt in de korte geschiedenis van de regio (plaatsinformatie West- en Delflandse steden en dorpen) staan we in een dunbevolkt, drassig en moerassig landschap waar maar een paar steden en dorpjes met hun kerktorens de uitgestrektheid van het landschap onderbreken. Hier, in Nootdorp, "kerkt" de vader van Jorijs Sman met vrouw en kinderen. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om in de polder Tedingerbroek een stuk land te kopen en graaft daar het veen weg dat hij aansluitend via de vele afwateringskanaaltjes en sloten naar Delft en Leiden vervoert voor de ovens van de bierbrouwerijen en lakenververijen.

Het is een echt familiebedrijf, man, vrouw en kinderen steken veenplaggen uit, leggen ze te drogen en keren ze regelmatig zodat de wind de turven drogen kan. (Ook, of zelfs, kinderen van "drie turven hoog" werken al mee). En er wordt goed geboerd. Er is eten op de plank, kleding om het lijf en turf in de kachel. Zoon Jorijs erft het land en blijft het bewerken (vervenen). In 1480 (hij is dan rond de 30) wordt zijn oudste zoon Cornelis geboren. Zoals toen gebruikelijk krijgt deze zijn vaders naam mee als tweede naam, Cornelis Jorijszoon dus. Ook Cornelis blijft aan het stukje moerassig veenland gebonden. Hij krijgt onder meer twee zonen welke opeenvolgend naar grootvader (Jorijs) en vader (Cornelis) worden vernoemd; Jorijs Corneliszoon en Cornelis Corneliszoon.

Jorijs vinden we terug in Nieuwveen waar hij in 1569 aan het boeren is. Het stukje veenland (nog steeds in de familie) was natuurlijk ook niet groot genoeg om meer families te onderhouden, bovendien zal het langzamerhand uitgeput geraakt zijn en was de turfstekerij uit de beginperiode inmiddels al uitgemond in het zogenaamde slagturven.

IIIa. Jorijs, Cornelisz. Sman, geb. ca 1508

In de honderdste penning van Nieuwveen (Delfland) van 1569 staat opgenomen: "Jorijs Cornelisz Sman bruyct een drift mitte koeye ende voegelen mittet gras van Jan Willem Bom om 11,, van date den 4en marty '69". (2.8.6.)

 

III. Cornelis, Cornelisz. Sman, geb. ca 1510

Het register van de tiende penning van Tedingerbroek van 1544 vermeldt: Cornelis Cornelisz. Sman ghebruijckt 1 marge eijghe lant.

Hieruit Adriaen Cornelisz. Sman,volgt IV

 

IV. Adriaen, Cornelisz. Sman, + ca 1605/1606.

In het archief der Nederlands Hervormde Kerk te Nootdorp lezen we in een rekeningenboek: 1605/1606 Van Adriaen Sman te beluijden 12 St.

Kinderen:

1. Cornelis Sman

2. Jan Sman

3. Hillebrant Sman

4. Jonge Cornelis Sman

5. Jacob Sman

6. Trincken Arismannendr., j.d. won. tot Nootdorp, tr. Nootdorp 9-1-1594 Cornelis Gerritse, j.g. van Nootdorp

7. Huigh Sman

8. Wouter Sman 1619

 

De oudste generaties
turf
Tedingerbroek
Tachtigjarige oorlog
Geschiedenis, het verhaal.
Turfstekers
Landbezitters
Oorlogskinderen

 

Lijn Cornelis de Oude
Delft
Oude Kerk
Kaart Delft
Geschiedenis, het verhaal.
Een neeff uit Delft
Een graf in de Oude Kerk
Buyten de Ketelpoort

 

Lijn Jan Aris
Leiden
Familiewapen
Hodenpijl
Geschiedenis, het verhaal. "van der" begunstigd door Leiden
Een wapen in de familie
Hodenpijl

 

Lijn Hillebrant
Kerfstok
Schoonzicht
Kidnap
Geschiedenis, het verhaal.
Veel op de kerfstok
Schoonzicht - Bellevue
Een gestolen kind

 

Lijn Cornelis de Jonge
Stompwijk
Boerderij
Wapen Wassenaar
Geschiedenis, het verhaal.
Hoofdgeld van Stompwijk
Aankoop boerderij
Guilelmus

 

Lijn Jacob
Aak
Koeien
Custingbrief
Geschiedenis, het verhaal.
Schipper Jacob
Staat van de hoornbeesten
Een custingbrief van 925 gldn.

 

Lijn Huych
Zerk
Weeskamer
VOC
Geschiedenis, het verhaal.
Dodo, een zerk beschreven
Weeskamer Delft
Varensgezel bij de VOC

 

Lijn "Delftse tak".
Huizenbezit
Varensgezellen
Admiraalsschip
Geschiedenis, het verhaal.
Huizenbezitters
Nog meer varensgezellen
Een schoutbijnacht in de familie?

 

Lijn "Rotterdamse tak"
Blommersdijk
Cool
Spaanse polder
Geschiedenis, het verhaal.
Blommersdijk
"Cool"
Spaanse Polder

 

Lijn "Noord Holland"
alkmaar
krommenie
wormerveer
Geschiedenis, het verhaal.
Alkmaar
Krommenie
Wormerveer

 

Lijn "Losse tak"
berkel
stompwijk2
wateringen
Geschiedenis, het verhaal.
Berkel
Stompwijk
Wateringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gegenereerd met Aldfaer 3.3.1 op 25 april 2006 20:39
Bestand C:\Data\aDFAER\FamSman_20050104_0917\FamSman.ald\FamSman.ald