Pagina Genealogie

 

Schrift

 

Wat niet ge(be)schreven staat bestaat niet in de wereld.

 

Het valt nauwelijks te ontkennen. Op wat hardnekkige mondelinge overleveringen na weten we natuurlijk niets van de dingen welke niet op een of andere wijze beschreven, vastgelegd, werden. Jammer. En misschien een goede tip voor ons, moderne mensen, om de dingen welke we waardevol vinden te boekstaven. Met de steeds verder voortschrijdende digitalisering lijken er in ieder geval meer dan voldoende mogelijkheden voorhanden om verhalen vast te leggen en voor het nageslacht te bewaren.

 

Maar pas op! Het omgekeerde is niet noodzakelijker wijze van toepassing. Met andere woorden; als het geschreven staat is het niet persé waar. Daarom is het altijd aan te bevelen, óók als opsteller van bronmateriaal, duidelijke verwijzingen naar bewijsstukken te maken. Dat voorkomt in ieder geval dat uw nageslacht u ooit zal kunnen betichten van overdrijving.