Pagina Genealogie

PRIVACY REGELS GEHANTEERD OP DEZE WEBSITE

Privacy

 

Gegevens van levende personen mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen zelf niet gepubliceerd worden in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

 

Als één van de volgende regels geldt, wordt een persoon als overleden beschouwd:

 

Ter voorkoming van onduidelijkheden of problemen werden op deze site geen personen opgenomen geboren ná 1900, tenzij daarvoor door betrokkene uitdrukkelijk toestemming werd gegeven. Die toestemming werd gevraagd (en verkregen) middels invulling van een verklaring "geen bezwaar van publicatie", en is herkenbaar door toevoeging van onderstaande banner:

Akkoord

Als u geblokkeeerde gegevens op deze site ziet welke u gepubliceerd zou willen zien én waarvoor u gemachtigd bent toestemming tot publicatie te geven dan kunt u een verklaring als boven beschreven opvragen via de volgende link: Aanvraag verklaring "geen bezwaar van publicatie".