Parenteel van Adrianus, van der SMAN

I. Adrianus, van der SMAN, tr. Hendrica, van LEEUWEN.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus, Johannes, van der, volgt IIa.

2. Helena, van der, volgt IIb.

3. Cornelis, Johannes, van der SMAN, geb. Rijswijk 1871, tr. Delft 7 nov. 1900 Helena, Johanna, van der HUT, geb. Delft 1875, dr. van Martinus, van der en Petronella, Jacoba, van der MEER.

4. Adrianus, van der, volgt IIc.


IIa. Petrus, Johannes, van der SMAN, geb. Rijswijk 1867, tr. Vrijenban 28 juni 1899 Cornelia, de BRUIN, geb. 1866, dr. van Nicolaas, de en Lodwyka BEEKUM.

Uit dit huwelijk:

1. Louiza, Clasina, van der SMAN, geb. Delft 14 juni 1901.

2. Hendrika, Adriana, van der SMAN, geb. Vrijenban 12 sept. 1903.


IIb. Helena, van der SMAN, geb. 1870, † Delft 4 febr. 1950, tr. Joannes, Baptista KAMPERT.

Uit dit huwelijk:

Hendrika, Adriana KAMPERT, geb. Delft 3 mei 1908.


IIc. Adrianus, van der SMAN, geb. Rijswijk 4 sept. 1872, † Wassenaar 29 maart 1952, tr. Delft 22 aug. 1900 Elizabeth SCHENKELS, geb. Stompwijk 10 mei 1873, † ’s Gravenhage 4 sept. 1961, dr. van Hendrik en Anna NEDERPELT.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika, Johanna, van der SMAN, geb. Rijswijk omstr. 1902, tr. Wassenaar 16 jan. 1926 Corrinus, Hendricus PARLEVLIET, geb. Wassenaar omstr. 1903.

2. Johanna, Hendrika, van der SMAN, geb. Hof van Delft 31 okt. 1903.

3. Adriana, van der SMAN, geb. omstr. 1907, † Wassenaar 13 jan. 1924

 

 

Parenteel van Cornelis SMAN

I. Cornelis SMAN, geb. Dordrecht? omstr. 1870, Zakjesplakker.

Uit zijn relatie met Beekje HOORN, geb. omstr. 1875:

1. Jan SMAN, geb. Dordrecht 1895, Fabrieksarbeider, tr. Krommenie 1 april 1920 Jansje POULAIN, geb. Koog aan de Zaan 1898.

2. Anna, Margaretha SMAN, geb. Dordrecht 1896, tr. Krommenie 1 april 1920 Jan, Evert KOREVAAR, geb. Nieuwpoort 1891.

3. Aafje, Alida SMAN, geb. Dordrecht 1898, tr. Krommenie 16 juli 1919 Hendrik POST, geb. Urk 1896.

 

Parenteel van Cornelis, van der SMAN

I. Cornelis, van der SMAN, geb. Pijnacker omstr. 1770, tr. Pijnacker 12 jan. 1798 Jannetje BAKKER, geb. Pijnacker 1767, † Stompwijk 29 mei 1839.
Uit dit huwelijk:


II. Pieter, van der SMAN, geb. Stompwijk? 1800, tr. Stompwijk 26 jan. 1827 Johanna MAAS, geb. Voorburg 1798, dr. van Hendrik en Pleuntje, van DORP.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna, Apolonia, van der SMAN, geb. Veur 1827, † ald. 3 aug. 1829.

2. Johanna, Antonia, van der SMAN, geb. Veur 12 maart 1827.

3. Petrus, Hendrikus, van der SMAN, geb. Veur 27 nov. 1828, † ald. 22 april 1829.

4. Petrus, Cornelis, van der SMAN, geb. Veur 19 maart 1830.

5. Johannes, Thomas, van der SMAN, geb. Veur 13 mei 1832.

6. Johanna, Adriana, van der SMAN, geb. Veur 7 juni 1834.

7. Hendrik, Thomas, van der SMAN, geb. Veur 21 juni 1836, † ald. 26 aug. 1836.

8. Cornelis, Hendrikus, van der SMAN, geb. Veur 24 sept. 1837.

9. Apollonia, Helena, van der SMAN, geb. Stompwijk 9 juli 1839, † ald. 6 okt. 1839

 

Parenteel van Cornelis, van der SMAN

I. Cornelis, van der SMAN, geb. Stompwijk? omstr. 1750.

Uit zijn relatie met Marijtje, van VEEN, geb. omstr. 1755:

1. Catharina, van der SMAN, geb. Stompwijk? 1779, † Utrecht 25 dec. 1843.

2. Hugo, van der SMAN, geb. Stompwijk 12 febr. 1782, tr. Deventer 1 sept. 1825 Elisabeth WATERBOER, geb. Vaassen (Gld) 28 juli 1781, dr. van Joannes, Theunis en Joanna TEUNIS.

 

Parenteel van Gerrit, van der SMAN

I. Gerrit, van der SMAN, geb. Overschie omstr. 1790.

Uit zijn relatie met Aaltje, de VRIES, geb. omstr. 1790:

1. Maria, van der SMAN, geb. Overschie 6 nov. 1820, tr. Overschie 23 april 1843 Corstiaan, de HOOG, geb. Overschie 1813, zn. van Pieter, De en Neeltje ROMIJN.

2. Dirk, van der, volgt IIa.

3. Gooris, van der, volgt IIb.

4. Neeltje, van der SMAN, geb. Rotterdam okt. 1830, † ald. 1 juni 1831.


IIa. Dirk, van der SMAN, geb. Overschie 9 aug. 1822, tr. Rotterdam 5 dec. 1855 Geertje, van ROOIJEN, geb. Rotterdam 1832, dr. van Johannes, van en Marigje KNOOP.

Uit dit huwelijk:

Gerrit, van der SMAN, geb. Rotterdam 15 juni 1856.


IIb. Gooris, van der SMAN, geb. Rotterdam 20 maart 1827, tr. Rotterdam 24 maart 1852 Cornelia, Wilhelmina, Le NOIR (NOER), geb. Rotterdam 1835, dr. van Johannes, Josephus, le en Cato, van der SMAL.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje, van der SMAN, geb. Rotterdam 4 sept. 1852, tr. Rotterdam 28 mei 1873 Coenraad, Frederik, Jan PFEIFFER, geb. ’s-Hertogenbosch 1843, zn. van Coenraad, Frederik en Johanna, Wilhelmina SIERMANS.

2. Johanna, Catharina, van der SMAN, geb. Rotterdam 22 dec. 1854.

3. Gooris, van der, volgt III.

4. Cato, van der SMAN, geb. Rotterdam 24 sept. 1859.


III. Gooris, van der SMAN, geb. Rotterdam 17 nov. 1856, tr. Rotterdam 2 aug. 1883 Anna, Maria, van der LAAN, geb. Rotterdam 1858, dr. van Gerrit, Cornelis, van der en Maria, Christina RAEM.

Uit dit huwelijk:

Gregorius, Dirk, van der SMAN, geb. ´s-Gravenhage 1885, tr. Dordrecht 8 okt. 1913 Hendrika, Wilhelmina HUIJSER, geb. Dubbeldam 1890, dr. van Teunis en Lena, Pietertje STEHOUWER.

 

Parenteel van Huyg SMAN

I. Huyg SMAN, geb. omstr. 1660, tr. Frankje NN, geb. omstr. 1670, † na 1721.

Uit dit huwelijk:

1. Arij, Huijgen, volgt IIa.

2. Pieter, Huijgen, volgt IIb.

3. Maartjen, Huijge SMAN, geb. omstr. 1692.


IIa. Arij, Huijgen SMAN, geb. omstr. 1688, tr. Berkel 1708 Aaltje, Meesse KAASKOPER, geb. omstr. 1690.

Uit dit huwelijk:

1. Huijgh SMAN, ged. Berkel 1 jan. 1710, † vóór 1716.

2. Mees, Ariensse, van der, volgt III.

3. Huijg SMAN, ged. Berkel 7 juni 1716, † ald. vóór 1724.

4. Maartje SMAN, ged. Berkel 1 jan. 1719.

5. Neeltje SMAN, ged. Berkel 15 maart 1722.

6. Huijg SMAN, ged. Berkel 25 juni 1724.


III. Mees, Ariensse, van der SMAN, ged. Berkel 8 nov. 1711, † Berkel en Rodenrijs 26 maart 1789, tr. 1731 Ariaantje, Ariensse CLOS, geb. Berkel omstr. 1711.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, Meesz. van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs omstr. 1732, † vóór 1781, tr. 1764 Jan, Ariensse, van PUFFELEN, geb. Berkel omstr. 1730.

2. Arij, Meess, van der SMAN, geb. Berkel omstr. 1737, tr. 1767 RUIJSENBURG, geb. Hazerswoude omstr. 1740.


IIb. Pieter, Huijgen SMAN, geb. Berkel omstr. 1690.

Uit zijn relatie met Ariaantje, Aarten OOSTERVELT, geb. omstr. 1700:

1. Lenaatje SMAN, ged. Berkel 6 sept. 1716.

2. Huijg SMAN, ged. Berkel 13 nov. 1718, † ald. vóór 14 nov. 1722.

3. Maartje SMAN, ged. Berkel 12 jan. 1721.

4. Trijntje SMAN, ged. Berkel 14 dec. 1721.

5. Huijg SMAN, ged. Berkel 14 nov. 1722.

6. Klaas SMAN, ged. Berkel 23 mei 1723.

7. Leendert, Pietersen SMAN, ged. Berkel 5 maart 1724, tr. Bergschenhoek 30 maart 1749 Maritie, Pieters, van den BERGH, geb. Bergschenhoek omstr. 1725.

8. Geertruij SMAN, ged. Berkel 16 okt. 1729.