Parenteel van Jacob, Ariens SMAN

I. Jacob, Ariens SMAN, geb. Nootdorp? 1573, † vr 17 april 1619, zn. van Adriaen, Cornelisz. Jonge en NN.
Uit zijn relatie met Anneken CORNELIS, geb. omstr. 1568, † na 14 maart 1622:
1. Cornelis, Jacobse SMAN, geb. Nootdorp nov. 1594.
2. Neeltgen, Jacobs, (ARISMANNEN) SMAN, geb. Nootdorp dec. 1595, tr. Delft 29 jan. 1617 Cornelis, Cornelisz. BOUMAN.
3. Gijsbert, Jacob (ARISMANNEN), volgt IIa.
4. Adriaen SMAN, geb. Stompwijk febr. 1599, † vr 1635.
5. Jan, Jacobsz., volgt IIb.
6. Maritgen SMAN, ged. Wilsveen 30 nov. 1603.
7. Huyg, Jacobsen SMAN, ged. Wilsveen 24 aug. 1608, tr. 1e Delft 1635 Agnietje, Jacobs, van VLIET, geb. Soetermeer omstr. 1610, † vr 1643, dr. van Jacob, Willemsz.; tr. 2e Zoetermeer 18 jan. 1643 Pietertje WILLEMS, geb. Bleiswijk omstr. 1623.
8. Dirck, (Jacobse) SMAN, geb. Wilsveen april 1611, begr. Nootdorp 18 mei 1631.
9. Jannetgen, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp dec. 1612.
10. Immetgen SMAN, geb. Nootdorp jan. 1613.

IIa. Gijsbert, Jacob (ARISMANNEN) SMAN, ged. Wilsveen 29 juni 1597, † omstr. 1670, tr. 1e Nootdorp 24 juni 1618 Neeltgen CORNELIS, geb. Hillegersberg, † vr 1652; tr. 2e Wilsveen 14 juli 1652 Marijtge PIETERS, geb. Wilsveen.
Uit het tweede huwelijk:
Anna, Gijsberts, van der SWAN, geb. 1652, tr. Nootdorp 11 maart 1683 Claas, Jacobsz. SCHOONHOVEN, geb. 1653.

IIb. Jan, Jacobsz. SMAN, geb. Stompwijk sept. 1601, ged. Nootdorp 7 okt. 1601, † 1654, tr. Leidtschendam 10 april 1622 Maertge ARYENS, geb. Nootdorp omstr. 1601, † na 10 nov. 1665.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, Jansz. SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1622, begr. Nootdorp 6 febr. 1642.
2. Annetje, Jansdr. SMAN, geb. Stompwijk 1625, † na 15 mei 1665, tr. (ondertr. Stompwijk 26 okt.) 1647 Cornelis, Henricxs, van BLAEUW-SONNEVELT, geb. Wassenaar 1617, † na 15 mei 1665.
3. Jacob, Jans, volgt IIIa.
4. Ary, Jansz. SMAN, geb. 1627, † vr 1657, tr. Stompwijk 9 nov. 1653 Geertie, Heijndriksdr. van BLAEUW-SONNEVELT, geb. 1640.
5. Pleuntge SMAN, geb. 1629, † vr 15 mei 1665.
6. Cornelis, Jansz. SMAN, geb. Stompwijk 16 april 1634, † na 15 mei 1665, tr. Delft (Oude Kerk) 11 jan. 1659 Ariaantje, Cornelis GROENEWEGEN.
7. Jan, (Jansz), volgt IIIb.
8. Lenert, Janszn) SMAN, geb. Stompwijk 5 dec. 1643, † na 15 mei 1665.
9. Pieter SMAN, geb. Stompwijk 29 juli 1646, † vr 15 mei 1665.

IIIa. Jacob, Jans SMAN, geb. Stompwijk 1625, † vr 29 mei 1674, tr. Stompwijk 11 april 1654 Annetje JONGELEEN, geb. omstr. 1628.
Uit dit huwelijk:
1. Annetie, Jacobs SMAN, geb. Stompwijk 1653, tr. 1673 Jan, Ariens JONGELEEN, geb. omstr. 1643.
2. Aeltge, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp jan. 1655.
3. Jan, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp jan. 1657.
4. Maertge, Jacobs SMAN, geb. Nootdorp okt. 1658.
5. Arie SMAN, geb. Nootdorp 20 sept. 1660.
6. Dirckje, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp mei 1662.
7. Sijtje SMAN, ged. Nootdorp 24 aug. 1664.
8. Pieterge SMAN, geb. Nootdorp juni 1667.

IIIb. Jan, (Jansz) SMAN, geb. Stompwijk 1638, † vr 15 mei 1665, tr. Voorburg 1661 Maertge, Jans COY, geb. 1636, † vr 15 mei 1665.
Uit dit huwelijk:
Jan, Jans) SMAN, geb. Nootdorp jan. 1663.