Parenteel van Huych, Aeriaens SMAN

I. Huych, Aeriaens SMAN, geb. 1578, † na 6 mei 1659, zn. van Adriaen, Cornelisz. Jonge en NN.
Uit zijn relatie met Neeltje DOENSDR., geb. omstr. 1582, begr. Nootdorp 12 sept. 1662:
1. Dodo, (Huygens) SMAN, geb. Nootdorp aug. 1604, † 1669, tr. 1e Zoetermeer 12 dec. 1629 Aefje SYMONS, geb. Bleiswijk omstr. 1600, † vr 1669; tr. 2e Nootdorp 10 febr. 1669 Aafje, Cornelis OOSTERWIJK, geb. omstr. 1644, begr. Delft (Oude Kerk) 8 maart 1691.
2. Adriaen, Hugens, (Oude), volgt IIa.
3. Huych SMAN, ged. Nootdorp 13 jan. 1608, † 7 okt. 1662, tr. Zoetermeer 28 juli 1647 Pietertje GIJSBRECHTS, geb. omstr. 1622, † sept. 1662.
4. Cornelis, Huygens, volgt IIb.
5. Maritgen SMAN, geb. Nootdorp okt. 1610, † nov. 1610.
6. Marige, Huighendr. SMAN, ged. Wilsveen 18 dec. 1611, tr. Nootdorp 17 jan. 1644 Jacob, Frans CLUTS (CLUST), geb. omstr. 1614, † vr 9 sept. 1658.
7. Grietje SMAN, ged. Wilsveen 27 juli 1614, † vr 15 jan. 1666, tr. Leydschendam 19 april 1637 Hubert, Cornelisz. HUYSMAN.
8. Pieter, Huygen, volgt IIc.
9. Arien, (Ary), Hugens, (de Jonge), volgt IId.
10. Jan, Jacob, (Huigens) SMAN, geb. Nootdorp maart 1620, † omstr. 1624.

IIa. Adriaen, Hugens, (Oude) SMAN, geb. Nootdorp maart 1606, † ald. 16 mei 1641, tr. Soetermeer 21 febr. 1629 Aeltgen JANS, † vr 30 jan. 1652.
Uit dit huwelijk:
1. Baertjen, Aryens SMAN, tr. 1e Zoetermeer 8 febr. 1662 Pieter LANGEBENT, geb. omstr. 1632, † vr 1667; tr. 2e Nootdorp 30 jan. 1667 Aldert, Ariens VERBURGH.
2. Maertje, (Adriaens) SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1628, † na 1674, tr. Zoetermeer 19 febr. 1651 Leendert VISSCHER, geb. omstr. 1624, † na 1675, zn. van Dingnaer JOOSTEN en nn NN.
3. Jan, (Adriaens), volgt IIIa.
4. Immetje, volgt IIIb.
5. Jaepje, Aryens SMAN, geb. omstr. 1635, † na 8 april 1675, tr. Nootdorp 14 dec. 1664 Pieter, Pietersz. HOGEVEEN, geb. omstr. 1633, † na 8 april 1675.

IIIa. Jan, (Adriaens) SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1632, † na 4 febr. 1680, tr. Stompwijk 15 nov. 1661 Trijntje, van EYK, geb. omstr. 1636, † na 4 febr. 1680.
Uit dit huwelijk:
Alyda, van der SMAN, ged. Stompwijk 4 juni 1662, † ’s-Gravenhage 16 mei 1742, tr. Stompwijk 24 febr. 1688 Jacob, Cornelisz. OUTSHOORN, geb. omstr. 1658.

IIIb. Immetje SMAN, geb. omstr. 1634, † na 1673.
Uit haar relatie met Leendert, Arentsz. BONENBURG:
Maria, Leendertsdr. BONENBURG, ged. Stompwijk 25 nov. 1667, † Berkel 7 mei 1728.

IIb. Cornelis, Huygens SMAN, geb. Nootdorp okt. 1609, begr. ald. 22 febr. 1682, tr. Zoetermeer 22 okt. 1634 Annetie PIETERS.
Uit dit huwelijk:
1. Ary, Cornelisse, van der, volgt IIIc.
2. Marretje SMAN, ged. Zoetermeer 19 aug. 1635, begr. Nootdorp 24 nov. 1661.
3. Neeltie, (Cornelisse) van der SMAN, geb. Zoetermeer juni 1637, tr. Nootdorp 8 febr. 1665 Jacob DWALING, geb. omstr. 1635, zn. van Hendrik JACOBSZ. en Maertge MARTENS.
4. Grietje, Cornelis, van der SMAN, ged. Zoetermeer 7 aug. 1639, † vr 1690, tr. Nootdorp 23 nov. 1664 Jan MOYMAN, ged. Nootdorp 21 april 1642, zn. van Jan, Adriaens en Grietje PIETERS.
5. Grietje, (de Jonge), van der SMAN, geb. 1640, † na 24 juli 1672, tr. Nootdorp 6 okt. 1669 Pieter, Crijnen BOSMAN, geb. omstr. 1639.
6. Huych, van der SMAN, ged. Zoetermeer 15 juni 1642.
7. Wouter, van der, volgt IIId.
8. Pieter, Corneliss, van der SMAN, geb. Nootdorp juni 1647, tr. 1679 Ariaentje, Arents WASSENAAR, geb. omstr. 1650.

IIIc. Ary, Cornelisse, van der SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1619, † ald. vr 1680, tr. 1e Nootdorp 11 april 1666 Marijtge WESTERVELT, geb. omstr. 1640, begr. Nootdorp 28 april 1674, dr. van Dirck, Jans WESTERVELD en Neeltge GERRITS; tr. 2e 1674 Annetje, Jans MOYMAN, geb. omstr. 1649, dr. van Jan en Grietje PIETERS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marietje, van der SMAN, ged. Delft 30 aug. 1669.
2. Neeltje, (Ariens) van der SMAN, geb. Nootdorp dec. 1671, † na 24 juli 1674.

IIId. Wouter, van der SMAN, ged. Zoetermeer 13 nov. 1644, † Delft 26 jan. 1675, tr. NN, geb. omstr. 1645.
Uit dit huwelijk:
Pieter, Wouterse, van der SMAN, † 6 okt. 1667.

IIc. Pieter, Huygen SMAN, geb. Nootdorp april 1616, † vr 10 juli 1671, tr. Zoetermeer 22 april 1640 Maertjen (Maritje, Corsdr.) CORSSEN, geb. Bleiswijk omstr. 1620, † na 10 juli 1671.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, Pietersz., volgt IIIe.
2. Pieter, Pietersz., van der SWAN, geb. 1644, tr. Bleiswijk 8 jan. 1673 Trijntje CORNELIS, geb. omstr. 1648.
3. Ary SMAN, ged. Bleiswijk 24 jan. 1644.
4. Trijntge, Pieters SMAN, geb. Delft omstr. 1646, begr. Delft (Oude Kerk) 21 april 1678.
5. Dievertje SMAN, ged. Bleiswijk 7 april 1647.
6. Maertje, (Pieterse) SMAN, geb. Bleiswijk dec. 1650.
7. Neeltjen, (Pieterse) SMAN, geb. Bleiswijk aug. 1656.

IIIe. Wouter, Pietersz. SMAN, geb. omstr. 1640, tr. (ondertr. Delft 29 mei) 1666 Marijtge, Leenderts, van WEE (WEEMAERT), geb. omstr. 1642, † Delft 1730.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, (Woutersz.) SMAN, ged. Delft 24 febr. 1671.
2. Leendert, (Wouterse), van der, volgt IVa.
3. Arent, (Wouters), volgt IVb.
4. Dirck, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 3 okt. 1680, † vr 1683.
5. Magdalena, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 22 jan. 1682.
6. Dirck, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 29 nov. 1683.
7. Magdalena, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 2 juli 1686.

IVa. Leendert, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 10 nov. 1672, † ald. vr 1750, tr. (ondertr. Delft 4 juni) 1695 Geertruid, Jans, van der ZEE, geb. omstr. 1675, † Delft 1750, begr. Delft (Oude Kerk) 10 nov. 1750.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, van der, volgt V.
2. Leendert, van der SMAN, geb. Delft 1708.
3. Dominicus, van der SMAN, geb. Delft 1711.

V. Jan, van der SMAN, geb. omstr. 1695, tr. 1723 Cornelia PERIDON, (PARELBLOM), geb. omstr. 1700.
Uit dit huwelijk:
Leendert, van der SMAN, geb. Delft 1724.

IVb. Arent, (Wouters) SMAN, geb. Delft 1679, tr. (ondertr. Delft 22 juli) 1702 Maria, Jacobs MOLENAER, geb. omstr. 1680.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, van der SMAN, geb. Delft 1703.
2. Marija, van der SMAN, geb. Delft 1704.
3. Jacob, van der SMAN, geb. Delft 1709, † ald. vr 1710.
4. Jacobus, van der SMAN, geb. Delft 1710.
5. Arentje, van der SMAN, geb. Delft 1713.
6. Geertruij, van der SMAN, geb. Delft 1715.
7. Eva, van der SMAN, geb. Delft 1718.
8. Kristijaan, Arentse, van der SMAN, geb. Delft 1721.

IId. Arien, (Ary), Hugens, (de Jonge) SMAN, ged. Wilsveen 4 maart 1618, † vr 16 jan. 1671, tr. Zoetermeer 2 febr. 1648 Grietje, Willems GROENEWEGEN, † na 20 febr. 1675.
Uit dit huwelijk:
1. Huygh, Ariensz, van der SMAN, † Voor 1701 vr 1 jan. 1701, tr. Zoetermeer 1 nov. 1682 Franckje PIETERS, geb. Ruiven.
2. Willem, van der, volgt IIIf.
3. Cornelis, Ariaens SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1647, tr. Zoetermeer 21 febr. 1683 Neeltje PIETERS.
4. Jacob, (Ariaens) van der SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1647, tr. Kralingen 28 jan. 1691 Leentge, Jacobs ROBOL, geb. Zegwaart omstr. 1660.
5. Neeltje, (Ariens) van der SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1649, † na 29 okt. 1702.
6. Maartje, Arents SMAN, geb. Zoetermeer 1652, tr. Zoetermeer 6 jan. 1692 NN.

IIIf. Willem, van der SMAN, tr. Zoetermeer 20 febr. 1678 Grietje CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
Grietje, van der SMAN, ged. Zoetermeer 6 jan. 1692, tr. Zoetermeer 31 jan. 1712 Gerrit, Dirks KOOL.