Parenteel van Cornelis, Corneliszn SMAN

I. Cornelis, Corneliszn SMAN, geb. Delft omstr. 1580, tr. Aeltgen SIJMONSDR, geb. omstr. 1590.
Uit dit huwelijk:

II. Sijmon, Corneliszn SMAN, geb. Delft omstr. 1600, Mandenmaker, † Delft 1 nov. 1660, tr. 1e Delft 3 mei 1626 Fijtgen ARIJENS, geb. omstr. 1600; tr. 2e Delft 1 nov. 1637 Neeltge CORNELIS, geb. omstr. 1610, † Delft okt. 1638, begr. Oude Kerk Delft 9 okt. 1638; tr. 3e Delft 16 jan. 1639 Gijsbrechtge DIRCX, geb. omstr. 1612.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bastiaen, Sijmonszn., van der SMAN, geb. Delft 18 juni 1628, tr. (ondertr. Delft 28 okt.) 1656 Catharina, Jacobs HAVERSHOUCK, geb. omstr. 1630.
2. Aeltge, Sijmonsdr. SMAN, geb. Delft omstr. 1630, tr. Delft 8 nov. 1656 Cornelis, Louwerisz. BLOCK, geb. Delft omstr. 1630.
3. Martijntge, Sijmonsdr. SMAN, geb. Delft omstr. 1636, † ald. vóór 1671.
4. Fijtgen, Sijmonsdr., volgt III.
Uit het derde huwelijk:
5. Cornelia, Sijmonsdr. SMAN, ged. Delft 9 febr. 1644.

III. Fijtgen, Sijmonsdr. SMAN, geb. Delft 17 febr. 1637, ged. Oude Kerk Delft, tr. (ondertr. Delft 16 maart) 1675 Stoffel, Janse CORTLEVEN, geb. omstr. 1635.
Uit dit huwelijk:
Jan CORTLEVEN, ged. Delft 22 sept. 1675.

 

Parenteel van Claes SMAN

I. Claes SMAN.
Zijn kinderen:
1. Cornelis, Claesz., volgt IIa.
2. Pietertge, Clase, van der, volgt IIb.
3. Maertje, Claes SMAN, geb. omstr. 1644.
4. Wouter, Claesse, volgt IIc.
5. Neeltje, Claes, volgt IId.

IIa. Cornelis, Claesz. SMAN, geb. Delft omstr. 1640, tr. Delft 18 april 1661 Heijndrickgen, Joppen, van WESTERVELT, geb. Delft omstr. 1640, begr. Delft (Oude Kerk) 25 maart 1697.
Uit dit huwelijk:

III. Appleunia, Cornelis, van der SMAN, ged. Delft 26 mei 1664.
Uit haar relatie met Arij, Pietersz. WIT, geb. omstr. 1660:
1. Cornelis, de WIT, ged. Delft 30 dec. 1694.
2. Cornelia, de WIT, ged. Delft 20 jan. 1697.
3. Adrianus, de WIT, ged. Delft 11 sept. 1698.

IIb. Pietertge, Clase, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1642, tr. (ondertr. Delft 29 maart) 1664 Heijndrik, Janse BALIJE (BAILLGIJ), geb. omstr. 1640.
Uit dit huwelijk:
1. Niclaes BALIJE (BAILLGIJ), ged. Delft 17 jan. 1668.
2. Marijtje BALIJE (BAILLGIJ), ged. Delft 21 dec. 1670.
3. Maria BALIJE (BAILLGIJ), ged. Delft 2 sept. 1681.

IIc. Wouter, Claesse SMAN, geb. omstr. 1644, tr. Nootdorp 19 okt. 1669 Maria, Fredericx, van DIEPENHOVEN, geb. Delft omstr. 1640.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, van der SMAN, ged. Delft 13 sept. 1671.
2. Annetje, van der SMAN, ged. Delft 9 febr. 1674.
3. Niclaes, (Woutersse), van der SMAN, ged. Delft 4 nov. 1676.

IId. Neeltje, Claes SMAN, geb. Delft omstr. 1645, † na 1681, tr. (ondertr. Delft 28 mei) 1678 Arijen, Arijensz., van der MEULE, geb. omstr. 1640.
Uit dit huwelijk:
Adriaan MEULE, ged. Delft 15 nov. 1679

 

 

 

Parenteel van Cornelis, Pietersz., van der SMAN

I. Cornelis, Pietersz., van der SMAN, geb. Delft omstr. 1630, † ald. vóór 1666, tr. Delft 29 sept. 1656 Jannitgen SIMONS, geb. Delft omstr. 1630.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, van der SMAN, ged. Delft 9 dec. 1660.
2. Jannetien, van SMAN, ged. Delft 19 nov. 1662.

 

Parenteel van Hendrick, Cornelis, van der SMAN

I. Hendrick, Cornelis, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1655, tr. (ondertr. Delft 8 mei) 1683 Trijntge, Corenelis TERHORST, geb. omstr. 1660.

 

Parenteel van Hendrik, van der SMAN

I. Hendrik, van der SMAN, begr. Delft (Oude Kerk) 9 sept. 1681.
Uit zijn relatie met Jannetge TOBIAS:
1. Barent, Hendricksz., van der, volgt II.
2. Machtelt, (Hendriksse), van der SMAN, geb. Delft omstr. 1657, † na 1686.

II. Barent, Hendricksz., van der SMAN, geb. Delft omstr. 1655, tr. (ondertr. Delft 28 april) 1685 Catharina, de WEERT (WAART), geb. omstr. 1660, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 27 jan. 1729.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, (Barentse), van der SMAN, ged. Delft 26 maart 1686.
2. Johannes, (Barentse), van der SMAN, ged. Delft 2 dec. 1687.
3. Jannitije, (Barendse), van der SMAN, ged. Delft 1 jan. 1689.
4. Cornelia, (Barentse), van der SMAN, ged. Delft 12 febr. 1690.
5. Joanna, van der SMAN, ged. Delft 6 aug. 1694.

 

Parenteel van Pieter, (Woutersz.), van der SMAN

I. Pieter, (Woutersz.), van der SMAN, begr. Delft (Oude Kerk) 7 maart 1679, tr. Magdalena GEERLOFS.

 

Parenteel van Cornelis, van der SMAN

I. Cornelis, van der SMAN, † Delft na 1687.
Zijn kinderen:
1. Cornelis, Cornelisz., van der, volgt IIa.
2. Pieter, Cornelisz., van der, volgt IIb.
3. Maria, Cornelis, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1660, begr. Delft (Oude Kerk) 13 febr. 1690.

IIa. Cornelis, Cornelisz., van der SMAN, geb. Delft omstr. 1650, tr. Nootdorp 28 maart 1683 Neeltge, Heyndricx BROECKHOVEN, geb. omstr. 1664.
Uit dit huwelijk:
1. Heinderick, (Cornelisse), van der SMAN, ged. Delft 3 april 1684, begr. Delft (Oude Kerk) 25 jan. 1698.
2. Leendert, (Cornelisse), van der SMAN, ged. Delft 16 febr. 1687, † ald. vóór 1691.
3. Leendert, (Cornelisse), van der SMAN, ged. Delft 12 aug. 1691.

IIb. Pieter, Cornelisz., van der SMAN, geb. Delft omstr. 1655.
Uit zijn relatie met NN:

Pieter, (Pieterse), van der SMAN, ged. Delft 4 april 1688.

 

Parenteel van Leendert, van der SMAN

I. Leendert, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1660.
Zijn zoon:

II. Christianus, (Kors), Leendertsz., van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1690, tr. Pijnacker 23 aug. 1716 Trijntie, Leendertsz. van ESCH (ES), geb. Pijnacker omstr. 1690.
Uit dit huwelijk:
Leonardus, van der SMAN, geb. Delft 1716.

 

Parenteel van Arij, Jacobze, van der SMAN

I. Arij, Jacobze, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1665, † ald. vóór 1759, tr. (ondertr. Delft 25 april) 1693 Annitje, Pieters VERBOOM, geb. omstr. 1669, † Delft 1759, begr. Delft (Oude Kerk) 12 april 1759.
Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje, (Ariensse), van der SMAN, ged. Delft 22 nov. 1689.
2. Jacob, (Ariaens) van der SMAN, ged. Delft 1 nov. 1693, † ald. vóór 1703.
3. Anna, van der SMAN, ged. Delft 3 april 1696, † ald. vóór 1700.
4. Catarina, van der SMAN, ged. Delft 27 mei 1698.
5. Anna, van der SMAN, ged. Delft 21 nov. 1700.
6. Jacob, van der, volgt II.
7. Adrijana, van der SMAN, geb. Delft 1706, † ald. vóór 1712.
8. Fillepijna, van der SMAN, geb. Delft 1708.
9. Adriana, van der SMAN, geb. Delft 1712.
10. Cornelia, van der SMAN, geb. Delft 1715.

II. Jacob, van der SMAN, geb. Delft 1703, tr. Delft 11 mei 1739 Marijtje, van der VALK, geb. omstr. 1715, † Delft 1767, begr. Delft (Oude Kerk) 4 sept. 1767.
Uit dit huwelijk:

III. Arent, van der SMAN, geb. Delft 1744, tr. 1e 1772 Maria VERSCHOOR, geb. Delft omstr. 1750, † ald. 1773, begr. Delft (Oude Kerk) 14 sept. 1773; tr. 2e Delft 23 nov. 1777 Catharina SCHOUTEN, geb. Delft omstr. 1750, † ald. 1802, begr. Delft (Oude Kerk) 24 juni 1802.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria, van der SMAN, geb. Delft 1779.
2. Geertruij, van der SMAN, geb. Delft 1785.

 

Parenteel van Cornelis, van der SMAN

I. Cornelis, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1670.
Uit zijn relatie met Jannetie, van der POORT, geb. Delft omstr. 1675:
Jan, van der SMAN, ged. Delft 7 nov. 1700.

 

Parenteel van Jan, Cornelisz. van der SMAN

I. Jan, Cornelisz. van der SMAN, geb. omstr. 1680, tr. (ondertr. Delft 19 jan.) 1709 Jannetie, van der SMIENT, geb. omstr. 1685.
Uit dit huwelijk:
1. Grietie, van der SMAN, geb. Delft 1709, † ald. vóór 1717.
2. Jacoba, van der SMAN, geb. Delft 1710.
3. Cornelis, van der SMAN, geb. Delft 1713.
4. Grietie, van der SMAN, geb. Delft 1717.

 

Parenteel van Wouter, van der SMAN

I. Wouter, van der SMAN, geb. omstr. 1690, † Delft vóór 1732, tr. 1721 Adriana WESTERBAEN, geb. omstr. 1695.

 

Parenteel van Jacobus, van der SMAN

I. Jacobus, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1710, tr. Delft 28 okt. 1742 Alida, (Nalijda) BELLING, geb. omstr. 1715.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, van der SMAN, geb. Delft 1744.
2. Jannetje, van der SMAN, geb. Delft 1747.
3. Johannis, van der SMAN, geb. Delft 1751.

 

Parenteel van Jacob, van der SMAN

I. Jacob, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1720, tr. Delft 23 maart 1755 Pieternella, de CLERQ, geb. omstr. 1730.

 

Parenteel van Cornelius, van der SMAN

I. Cornelius, van der SMAN, geb. Delft 1715.
Uit zijn relatie met Gertrudis KOSTER, geb. omstr. 1720:
1. Jacobus, van der SMAN, geb. Delft 1742.
2. Adriana, van der SMAN, geb. Delft 1744.

 

Parenteel van Joannes, van der SMAN

I. Joannes, van der SMAN, geb. Delft omstr. 1760, tr. Anna, de BRUIJN, geb. 1765, † Wateringen 8 jan. 1826, dr. van Cornelis, de en Trijntje, van KOOLE.
Uit dit huwelijk:
1. Corstiaan, van der, volgt II.
2. Catharina, van der SMAN, geb. Wateringen 1789, † ald. 6 mei 1834, tr. Wateringen 8 juni 1814 Joannis HOGERVORST, geb. Wateringen 1787, zn. van Adrianus en Geertruijda, de REDDER.
3. Jannetje, van der SMAN, geb. Wateringen 1790, tr. Wateringen 11 aug. 1815 Jan DAKKENHORST, geb. Voorburg 1783, zn. van Jan en Jannetje MIDDENDORP.
4. Leonardus, van der SMAN, geb. Delft 1792.
5. Joannes, van der SMAN, geb. Delft 1795.
6. Magdalena, van der SMAN, geb. Kralingen 1798.

II. Corstiaan, van der SMAN, geb. Wateringen omstr. 1786, † ald. 29 maart 1830.
Uit zijn relatie met Adriana TETTEROO, geb. omstr. 1780:
1. Johanna, van der SMAN, geb. Wateringen 3 jan. 1812, † ald. 3 juli 1849, tr. Wateringen 31 mei 1845 Leendert, van der MEER, geb. Delft 1813, zn. van Kors, van der en Maria VIS.
2. Louwerens, (Laurens), van der, volgt III.
3. Dirk, van der SMAN, geb. Loosduinen 4 mei 1814, tr. Wateringen 2 juli 1842 Helena, van der VEN, geb. Poeldijk 1793, dr. van Arie, Jansse, van der en Gerritie ATMAN.
4. Johanna, (Jannetje), van der SMAN, geb. Loosduinen 1816, † Wateringen 4 sept. 1876, tr. Wateringen 23 nov. 1860 Gerardus, (Gerrit), van den ENDEN, geb. Wateringen 1822, zn. van Arij, van den en Elizabeth, van der KLEIJ.

III. Louwerens, (Laurens), van der SMAN, geb. Wateringen 3 jan. 1812, † ald. 11 mei 1896, tr. 1e Delft 12 juni 1839 Joanna, Maria BOUWMEESTER, geb. Delft 1811, † ald. 9 jan. 1840, dr. van Gerardus en Francisca ROBART; tr. 2e Monster 26 juni 1847 Angeniet, (Agnes, Alida) WALRE (WALVE), geb. Monster 1824, † Wateringen 22 juni 1894, dr. van Nol en Maria, van NIELEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana, Elizabeth SMAN, geb. Delft 5 jan. 1840, tr. Monster 28 jan. 1871 Adrianus HOGERVORST, geb. Wateringen 1826, zn. van Jan en Catharina, van der SMAN.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna, Maria, van der SMAN, geb. Pijnacker 5 maart 1848, † Delft 20 dec. 1906, tr. Delft 3 dec. 1873 Cornelis, van der WERF, geb. Kethel 1848, zn. van Cornelis, van der en Aaltje RUTTEN.
3. Maria, van der SMAN, geb. Wateringen 8 juni 1849, † ald. 18 juli 1849.
4. Arnoldus, van der SMAN, geb. Wateringen 20 okt. 1850, † ald. 21 maart 1929.
5. Korstiaan, van der SMAN, geb. Wateringen 1853, † ald. 17 mei 1853.
6. Korstiaan, van der SMAN, geb. Wateringen 28 febr. 1853, † vóór 1855.
7. Korstiaan, van der SMAN, geb. Naaldwijk 5 nov. 1855, † ald. 21 febr. 1856.
8. Christina, van der SMAN, geb. Naaldwijk 31 jan. 1857, † ald. 1 maart 1857.
9. Anna, Maria, van der SMAN, geb. Naaldwijk 3 maart 1858, † ald. 17 april 1858.
10. Dirk, van der SMAN, geb. Wateringen 20 maart 1860, tr. Voorburg 12 mei 1882 Johanna, Alida, Maria SLOOTWEG, geb. Voorburg 11 nov. 1862.
11. Adriana, van der SMAN, geb. Wateringen 25 dec. 1861.
12. Lourens, (Laurentius), van der, volgt IV.
13. Martinus, van der SMAN, geb. Wateringen 17 sept. 1865, † ald. 19 sept. 1865.
14. Martinus, van der SMAN, geb. Wateringen 1866, † ald. 27 juli 1866.

IV. Lourens, (Laurentius), van der SMAN, geb. Wateringen 1 juli 1863, † Berkel en Rodenrijs 7 maart 1923, tr. Berkel en Rodenrijs 12 juli 1889 Maria, van RIJN, geb. Pijnacker 1866, dr. van Johannes, van en Pieternella, van SCHEIJNDELEN.
Uit dit huwelijk:
1. Agnes, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 22 april 1890, † ald. 21 mei 1890.
2. Petronella, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 11 juni 1891, tr. Schipluiden 17 aug. 1938 Franciscus KUIPERS, geb. Hof van Delft 1883, zn. van Johannes en Helena, van BERKEL.
3. Laurentius, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 27 juli 1892, tr. Berkel en Rodenrijs 2 jan. 1920 Catharina HOGERVORST, geb. Berkel en Rodenrijs 1894, dr. van Paulus en Anna, Maria, de KONING.
4. Johanna, Wilhelmina, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 19 nov. 1893, † ald. 28 aug. 1894.
5. Johannes, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 12 dec. 1894, † ald. 20 jan. 1895.
6. Johannes, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 4 jan. 1896.
7. Arnoldus, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 13 dec. 1896, † ald. 15 jan. 1897.
8. Cornelis, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 24 febr. 1898, tr. Berkel en Rodenrijs 20 mei 1921 Aplonia, Catharina REMMERSWAAL, geb. Berkel en Rodenrijs 1899, zn. van Johannes en Cornelia, van der DRIFT.
9. Arnoldus, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 14 febr. 1899, † ald. 19 maart 1899.
10. Arnoldus, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 7 maart 1900.
11. Arnoldus, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 1902, tr. Pijnacker 20 april 1928 Wilhelmina, Petronella, van DORP, geb. Nootdorp 1900, dr. van Nicolaas, van en Cornelia, Maria, de VREEDE.
12. Josephus, Anthonius, van der SMAN, geb. Delft 15 juni 1904.

 

 

Parenteel van Pieter, van der SMAN

I. Pieter, van der SMAN, geb. omstr. 1780.
Uit zijn relatie met Johanna HULST, geb. omstr. 1790:
1. Catharina, van der SMAN, geb. Hof van Delft 26 juni 1831.
2. Abraham, van der SMAN, geb. Hof van Delft 2 sept. 1832.
3. Johanna, van der SMAN, geb. Hof van Delft 10 jan. 1835.