Parenteel van Cornelis, Adriaens, de oude Ariesman

I. Cornelis, Adriaens, de oude Ariesman, geb. Nootdorp omstr. 1568, Vervener, begr. Nootdorp 29 maart 1645, zn. van Adriaen, Cornelisz. Jonge SMAN en NN, tr. 1e Nootdorp 12 april 1587 Neeltje DIRKS, † na 1602; tr. 2e Zoetermeer 15 mei 1605 Trijntgen, Allertsdr. SCHENCK, geb. omstr. 1580, † Nootdorp 3 sept. 1655.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ongenoemd SMAN.
2. Tringen SMAN.
3. Dirk, Cornelis, (ARISMAN) SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1586, † vr 1652, tr. Nootdorp 3 dec. 1617 Neeltgen DIRX, † vr 1652.
4. Leendert, Cornelisz. SMAN, geb. omstr. 1590, begr. Delft (Oude Kerk) 23 okt. 1665, tr. Delft (Absrecht) 17 april 1634 Maertge CORNELIS, geb. Delft omstr. 1610, begr. Delft (Oude Kerk) 11 april 1667.
5. Maertgen, (Cornelisse) SMAN, geb. Nootdorp dec. 1590.
6. Pieter SMAN, geb. Nootdorp febr. 1600.
Uit het tweede huwelijk:
7. Goeltgen, (Gooltje), Corns SMAN, geb. Nootdorp mei 1606, tr. Inge, Jacobs GAERLOFF, geb. omstr. 1606.
8. Ariaen SMAN, geb. Nootdorp okt. 1608.
9. Adriaen, Corneliszn, volgt IIa.
10. Cornelis, Cornelisz, volgt IIb.
11. Jannetgen SMAN, geb. Nootdorp juni 1615, † juli 1615.
12. Aeriaentge SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1616.
13. Immetje SMAN, geb. omstr. 1619.

IIa. Adriaen, Corneliszn SMAN, geb. Nootdorp juli 1611, tr. Delft / Gerecht 22 jan. 1634 Maritge CORNELIS, geb. Afkomstig van "buyten de Ketelpoort" 1600.
Uit dit huwelijk:

III. Appolonia, van der SMAN, geb. omstr. 1640, tr. Adriaen CUIJLENBORGH, geb. omstr. 1635.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna CUIJLENBORGH, ged. Delft 12 dec. 1662.
2. Hendricus CUIJLENBORGH, ged. Delft 4 dec. 1663.

IIb. Cornelis, Cornelisz SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1615, tr. Delft 16 dec. 1644 Maritgen LEENDERTS, geb. Vrijenban omstr. 1620.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, Cornelis SMAN, geb. Nootdorp nov. 1647, tr. 1669 Barber CORNELIS, geb. Sechwaart omstr. 1650.
2. Jacob SMAN, geb. Nootdorp juli 1653, tr. 1680 Soetje BEST, geb. Den Haage omstr. 1650.
3. Pieter SMAN, geb. Nootdorp okt. 1656.
4. Abraham SMAN, geb. Nootdorp sept. 1659.
5. Marijtge SMAN, ged. Delft 13 mei 1663.