Parenteel van Cornelis, Ariens, van der (Jonge Cornelis) SMAN

I. Cornelis, Ariens, van der (Jonge Cornelis) SMAN, geb. Stompwijk 1571, † ald. 25 okt. 1669, zn. van Adriaen, Cornelisz. Jonge en NN.
Uit zijn relatie met Neeltjen LOURENS, geb. 1579:
1. Arie, Cornelis, van der, volgt IIa.
2. Lontgen, (Loutgens), van der SMAN, geb. 1605, † na 23 okt. 1674, tr. Stompwijk 28 april 1632 Matheus, Pieters, van der MEER, geb. omstr. 1602.
3. Maritgen, Cornelisdr. van der, volgt IIb.

IIa. Arie, Cornelis, van der SMAN, geb. 1605, † Stompwijk na 21 okt. 1654, tr. Stompwijk 21 nov. 1638 Neeltje, van PARIDON, geb. omstr. 1612, † Stompwijk vr 28 nov. 1661, dr. van Dirck, Louris en nn NN; zij hertr. Stompwijk 13 mei 1657 Willem, Jans SCHAECKENBOSCH.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, Ariens, van der, volgt III.
2. Maertje, (Ariens), van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1638, † vr 18 okt. 1658.
3. Louris SMAN, geb. 1 nov. 1639, tr. Stompwijk 28 febr. 1672 Lijsbeth, Siere, van der HACK.
4. Cornelis, Ariaens SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1649, † na 27 febr. 1683.

III. Pieter, Ariens, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1637, tr. ’s-Gravenhage 7 mei 1679 Jacoba, van WOUW.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 3 juni 1680.
2. Guilhelmus, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 1 aug. 1681.
3. Anna, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 27 febr. 1683.
4. Guilelmus, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 30 mei 1687, tr. Wassenaar / ’s-Gravenhage 14 april 1717 Margarita, Jans WESTERHOEK, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1681, dr. van Johannes, Theodori en NN.

IIb. Maritgen, Cornelisdr. van der SMAN, geb. 1605, † vr 21 okt. 1654, tr. vr 28 april 1632 Cornelis, Lenert, Gerritsz.z van LEEUWEN, geb. omstr. 1604, zn. van Leendert GERRITSZ en nn NN.
Uit dit huwelijk:
Ariaentje, Cornelisdr. van LEEUWEN, tr. Stompwijk 13 nov. 1651 Blaseris, Govertsz. van der MEER.