Pagina Genealogie

LEESWIJZER

leeswijzer

 

Genealogie, sibbekunde of stamboomonderzoek wordt algemeen omschreven als een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek dan wel de afstamming van de familienaam. Niet een "wetenschap" op zichzelf, maar wel een ondersteunende wetenschap.

 

Dit uitgangspunt, een in ieder geval wetenschappelijk georiënteerde benadering, heeft consequenties voor de wijze waarop de genealoog publiceert. Wetenschappelijk onderzoek immers, vraagt om meetbare, reproduceerbare en éénduidige brongegevens, een zoektocht naar een zuivere "oorsprong". Genealogische publicaties zijn dan ook vrijwel altijd een vrij dorre opsomming van gegevens, extra onleesbaar gemaakt door vermelding van brondata. (archiefplaats en -nummer etc.) Daar ook ik in het genealogisch onderzoek serieus genomen wil worden heb ik me natuurlijk aan deze norm gehouden. In de genealogie, de kwartierstaten (stam- en baarreeksen), en de parentelen zult u dan ook de geijkte naamopsomming met bronvermelding(en) aantreffen.

 

Maar in het deel "familiegeschiedenis" heb ik een ander uitgangspunt gehanteerd. Vanuit filosofisch standpunt 1) kan men namelijk staandehouden dat de genealoog "niet persé zoekt naar een ongeschonden oorsprong, maar wijst op de vele ontstaansmomenten en toevalligheden, die aan de gezins- of familievorming vooraf gaan. De genealogie kan zo gedefinieerd worden als het onderzoek naar de complexe herkomst en het geleidelijke ontstaan van de gezins- en familiebanden in de loop van de geschiedenis. In die zin heb ik mij ernstig schuldig gemaakt aan aannames, (al dan niet dichterlijke) vrijheden en romantisering van bekende gegevens. Als genealogische onderzoeksrapportage natuurlijk tekort schietend, maar als familieverhaal voor geinteresseerde stamverwanten wel een stuk beter leesbaar. (Hoop ik).

 

Dit betekent wel dat u er maar rekening mee moet houden dat niet alles wat u in de familiegeschiedenis leest ook echt gebeurd en/of bewijsbaar is. Als u accuratesse wenst, moet u naar de genealogie. Maar.... om toch wat historisch houvast te bieden heb ik ook in de familiegeschiedenis gepoogd in ieder geval herkenbaar te maken wat wel en wat niet op feiten stoelt. Heel eenvoudig, alles wat in cursief staat is (nog) niet bewijsbaar, alle andere tekst wel en die is dan ook meestal voorzien van een link naar bronmateriaal.

 

1) In overdrachtelijke zin spreekt men van genealogie als een historische methode, die zich op huidige opvattingen richt (bijvoorbeeld wat betreft moraal, psychiatrie, seksuele oriëntatie, persoonlijke identiteit) en het historische ontstaan van deze opvattingen toont en analyseert. Friedrich Nietzsche en Michel Foucault zijn bekende filosofen, die genealogisch onderzoek verrichtten.

Zie ook Nietzsches genealogie. Voor Foucaults invloedrijke interpretatie van Nietzsche, zie: Nietzsche, de genealogie, de geschiedschrijving.