Een parenteel is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens. Deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld: A, geboren 1 januari 1900 te B, trouwt 1 januari 1920 te C met D, geboren 1 januari 1901.
Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.
Extra gegevens, zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes, worden hier slechts summier aangestipt. Uitgebreide beschrijvingen staan opgenomen in de familiegeschiedenis.

In deze parentelen komen gezinnen voor met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot de genealogie waarin maar één achternaam (van der Sman) gevolgd wordt.

Parentelen van de kinderen van Adriaen en de Delftse en Zaanse tak

Deelparenteel Jorijs Huych Jacob Cornelis de Jonge Hillebrant Jan Aris Cornelis de Oude

 

Parentelen "Delftse tak".
Gillis, Janse Bailjy
Maria van Diepenhoven
Aplonia Remmerswaal

 

Parentelen "Rotterdamse tak"
Gijsbert Hemelop
Maria de Moor
Hendrik Worscheffer

 

Parentelen "Noord Holland"
Aaltje Boot
Cornelia Driessen
Maria van 't Padje

 

Parentelen "Losse tak"
Joannis van Adrichem
Maritje Coyman
Aaltje Kaaskoper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gegenereerd met Aldfaer 3.3.1 op 25 april 2006 20:39
Bestand C:\Data\aDFAER\FamSman_20050104_0917\FamSman.ald\FamSman.ald