Pagina Genealogie

GENEALOGISCHE PAGINA  

Wapenuitleg

 

550 jaar Sman, van der Sman, Smannen, Arisman

De familie, [Sman tot plusminus 1650, daarna vrij algemeen "van der" Sman genaamd] vindt haar [tot nog toe gedocumenteerde] oorsprong in een opname in het register van de tiende penning van Tedingerbroek van 1544.

 

Dat vermeldt: "Cornelis Cornelisz. Sman gebruijckt 1 marge eijghe lant.

 

Vooralsnog (2003/2008) zijn er geen oudere bronnen achterhaald. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de grootvader van Cornelis (Jorijs *ca. 1450) uit Delft afkomstig was of daar familie had. (Zie genealogie). Verder brononderzoek zal daar in de toekomst uitsluitsel over moeten geven.

De huidige stamboom beslaat een periode van 550 jaar, 18 generaties, en vermeldt 1511 personen. 737 vrouwen, 774 mannen, 539 families. De wet op de privacy verbiedt opname van gegevens na 1920 tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven door betrokkenen. U kunt er van uitgaan dat deze toestemming werd gegeven in die gevallen dat er gegevens van na 1920 staan opgenomen.

 

Er valt van een familie meer te vertellen dan de geboorte- en overlijdensgegevens. De familiehistorie verhaalt tal van interessante, hilarische, droevige en saillante anekdotes. Deze werden en worden door mij verwerkt in een uitgebreide familiegeschiedenis. Door de langdurige streekgebondenheid van de familie, bevat deze geschiedenis ook veel historische gegevens over de stad Delft en de regio Zuid-Holland. Informatie over deze historie, publicatie en kosten, treft u aan onder het menu "publicaties".

Zoals dat ging in de jaren 50 van de vorige eeuw, emigreerden een aantal familieleden naar verre oorden. Onze naam wordt nu aangetroffen in Amerika, Australië, Canada en Nieuw Zeeland en ongetwijfeld nog in andere, exotischer oorden. Dat zal op termijn leiden tot een Engelstalige versie van deze site.

Een stamboom, maar zeker een familiegeschiedenis, is nooit af. Er worden nieuwe verbintenissen aangegaan, kinderen geboren. Maar de familiebanden, als oud elastiek, rekken op, worden bros, en knappen. Van vele achterneven en -nichten weet ik nu zelfs al van het bestaan niet af.

Ik hoop dan ook dat de geïnteresseerde lezer, waarschijnlijk naamdrager of anderszins verwant, eventuele niet opgenomen informatie wil delen. Ook, wellicht, in úw voordeel. Zou het niet leuk zijn ook úw gegevens of die van uw verwanten in deze stamboom opgenomen te zien? Een korte levensbeschrijving, anekdotes e.d. met relatie tot deze personen zou natuurlijk de familiegeschiedenis verrijken en u wordt hartelijk uitgenodigd deze te mailen. En uiteraard zal ik graag deelinformatie ter beschikking stellen met betrekking tot uw specifieke voorouderlijn, zo u daarom mocht vragen.

Tenslotte: alle aanvullende en/of corrigerende opmerkingen m.b.t. het hier opgenomen materiaal of het uiterlijk van deze site, zal ik dankbaar tot mij nemen.

C.H.J.M. van der Sman. Bleiswijk 2003- 2013.