Pagina Genealogie

 

Schrift

 

De oudste generatiƫn.

In de samenstelling van de genealogie van de familie zijn de (tot nog toe) oudste bronnen:
* het register van de 10e penning van Tedingerbroek (link) [opname 1544]
* het kohier van de 10e penning van Zoetermeer [opname 1557]
* de morgenboeken (link) Zoetermeer. [opname 1562 en 1568]

In die bronnen wordt Cornelis, Corneliszoon Sman genoemd als bezitter van een huisje en
enig land (1 marghe in de polder Tedingerbroek; 2 morgen in "den aften Groenewech" en 8 hont
aan "t Scheyt Bovenwech", en aan de "Groenewech". Bovenwech, Achterwech en Groenewech waren
polders aanliggend aan de landscheiding ('t Scheijt) tussen Rijnland en Delfland en tussen
Delfland en Schieland (Tedingerbroek). (link persoonskaart en kaart Delfland).

Deze polderstukken waren veenlanden en Cornelis en de zijnen hebben daar hun brood verdiend
met het uitsteken van veen en het verkopen van de daaruit gevormde turven naar steden
als Delft en Leiden voor de daar in opkomst komende brouwerijen en blekerijen.

In deze bronnen wordt Cornelis ook wel aangeduid als Oude Neel Cornelisz. (1562) hetgeen
goed verklaard kan worden uit de opname van "Neel, Cornelisz. Jonge Sman", "Adriaen,
Cornelisz. Jonge Sman" en "Joris, Cornelisz. Jonge Sman" in het Morgenboek Zoetermeer van
1580. We zien daar dat stukken land in bezit zijn overgegaan van Oude Neel naar respectievelijk
Jonge Neel, Adriaen en Jorijs. De aanname dat dit zijn zoons waren ligt voor de hand, maar
is niet onomstotelijk bewezen door archiefstukken.

Maar hierna wordt het wat makkelijker; de nakomelingen van Adriaen, de gedocumenteerde
stamvader voor deze genealogie, zijn vastgelegd in de registers van de kerkarchieven of
in de protocollen van het rechterlijk archief Zoetermeer. (link).

Dus, voor de puristen, vangt de geschiedenis van onze familie aan rond 1580, met de
vermelding van Adriaen wiens nageslacht daarna gedocumenteerd en zonder breuken
doorloopt naar de huidige generatie. En voor de romantici onder ons mag zij (de geschiedenis)
beginnen rond 1450 waarbij we uitgaan van de gedachte dat:

Adriaen geboren zal zijn rond 1534 (gebaseerd op geboortedata kinderen), hij is een zoon van
Cornelis, (Oude Neel) Cornelisz. Sman (gebaseerd op naamgeving en vermelding Morgenboeken)

Oude Neel geboren zal zijn rond 1509 (gebaseerd op geboortedatum Adriaen) en een zoon is
van Cornelis, Jorijsz. (Hij heeft een broer Jorijs Cornelisz. Zoals toen gebruikelijk
was werd de eerste zoon naar grootvader van vaders kant vernoemd dus Jorijs)
Daaruit volgt logischerwijs Cornelis Jorijsz. geboren rond 1479 <- Jorijs, geboren
rond 1447. Meerdere aantekeningen en verwijzingen in de verschillende bronnen pleiten
voor deze reconstructie maar zoals gezegd, het blijft onbewezen en de ware genealoog
zal er niet van willen weten. Maar die slaat het stuk tot 1580 dan maar over.

Geschiedenis.

In 1450 zag dit stukje Nederland er bepaald anders uit dan nu. Sterker nog, Nederland
bestond helemaal nog niet, in 1450 was Jorijs onderdaan van het Heilige Roomse Rijk
de Middeleeuwen lopen ten einde en in 1477 vindt hij zichzelf terug als onderdaan van
het Bourgondische Rijk onder de Habsburgse dynastie.