HOOFDGELD STOMPWIJK ANNO 1623

UITTREKSEL UIT DE:
BEWERKTE EN OP ALPHABETISCHE VOLGORDE GEZETTE TRANSCRIPTIE VAN HET
HOOFDGELD VAN STOMPWIJK.

(volgens transcriptie van Stadsarchief II van het GA Leiden,
inventarisnr 4023 ff.395-414v)

Tot de banne van Stompwijk behoren ook het gehucht Wilsveen en o.a. de buurtschappen Ommedijk, Leijtsedam en Tedingerbroek. Ommedijk is in het originele overzicht verwerkt en herkenbaar door tussen haakjes de toevoeging (Ommedijk) achter de naam van het gezinshoofd.
Voor de overige, onder de jurisdictie van Stompwijk vallende vlekken en buurtschappen, wordt verwezen naar de bewerking van het Hoofdgeld dienaangaande bewerkt door dhr J. Heemskerk in "Nadere Toegangen" op het ARA te ‘s-Gravenhage.

Cornelis Ariensz Sman,
Neeltgen Louwen sijn wijff,
Maritgen,
Loutgen ende
Arij Corneliszoon ende dochteren-
5 hoofden